Русиньскый словничок (тестовый режім)polozaspatý  -  напівзаспатый
polozatvorený  -  напівзаперты
položený  -  положеный
polozhasnutý  -  напівзгаснутый
polozhnitý  -  напівзгнитый
položiť  -  положыти
polozničený  -  напівзниченый
položobrácky  -  напівжобрацькый
položobrák  -  напівжобрак
polporcia  -  півпорція
polrok  -  піврік
Poľsko  -  Польща
Poľsko (Halič)  -  Ґаліція
poľský  -  польскый
polslova  -  півслова
polstoročie  -  півстороча
polstránka  -  півсторінка
polsveta  -  півсвіта
poltón  -  півтон
poltopánka  -  півтопанка
poltretia  -  півтретя
poľúbiť  -  полюбити
poludnie  -  полїдне
poludník  -  полуденник
poľudštiť  -  полюдщіти
poľudšťovať  -  полюдщовати
poľutovanie  -  каянка
poľutovanie  -  побанованя
poľutovanie  -  пожалїня
poľutovať  -  забановати
poľutovať  -  побановати
poľutovať  -  посановати
poľutovať (niekoho)  -  пожаловати (дакого)
polyester  -  поліестер
polyetylén  -  поліетілен
polyfónia  -  поліфонія
polygamia  -  поліґамія
polyglot  -  поліґлот
polygón  -  поліґон
polygrafia  -  поліґрафія


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.