Русиньскый словничок (тестовый режім)



ponosa  -  жалоба
ponosa  -  жегра
ponosa  -  скарга
ponosiť  -  поносити
ponosovať  -  поносовати
ponosovať sa  -  поносовати ся
ponosovať sa  -  скаржыти ся
ponovembrový  -  поновембровый
ponoviť  -  поновити
ponovovať  -  поновлёвати
ponovovať  -  поновляти
ponožka  -  поножка
ponožka  -  штримфля
pontifikát  -  понтіфікат
pontón  -  понтон
Pontský  -  Понтїйскый
ponudiť  -  понудити
ponuka  -  офіра
ponuka  -  понука
ponuka (na spoluprácu)  -  запрошіня (пропозіція)
ponuka (na spoluprácu)  -  пропозіція
ponúkaný  -  понуканый
ponúkať  -  нукати
ponúkať  -  офіровати
ponúkať  -  понукати
ponúknuť  -  нукнути
ponúknuť  -  понукнути
ponúknuť (spoluprácu)  -  запропоновати
ponúknutý  -  понукнутый
ponurý  -  хмурный
poobaľovať  -  повбалёвати
poobbozkávať  -  пообцїловлёвати
poobchádzať  -  пообходити
poobchodiť  -  пообходити
poobčisťovať  -  пообчіщати
poobčisťovať  -  пообчіщовати
poobdarovávať  -  пообдаровлёвати
poobdierať  -  пообдерати
poobede  -  пообідї
poobedie  -  пообідя


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.