Русиньскый словничок (тестовый режім)posilniť  -  поміцнїти
posilniť  -  посилнити
posilniť  -  потужыти
posilňovať  -  посилнёвати
posilovať  -  посиловати
posirotieť  -  посиротїти
pošiť  -  пошыти
posivieť  -  посивіти
poskákať  -  поскакати
poskakovanie  -  гопканя
poskakovanie  -  подскакованя
poskakovať  -  поскаковати
poskaličovať  -  поскалїчовати
poskčovať  -  поскорчовати
poškľabovať sa  -  выдіжняти ся
poskladaný  -  поскладаный
poskladať  -  поскладати
poskloňovať  -  посклонёвати
poskočený  -  поскоченый
poskočiť  -  поскочіти
poškodenie  -  дефект
poškodenie  -  пошкоджіня
poškodenie  -  ушкоджіня
poškodený  -  пошкодженый
poškodiť  -  пошкодити
poškodiť  -  ушкодити
poškodovať  -  пошкодовати
poškodzovať  -  пошкоджовати
poškodzovať  -  ушкоджати
poskopávať  -  поскоплёвати
poskopávať  -  поскоповати
poškrabať  -  пошкрябати
poškrabok  -  пошкрабок
poškrabovať  -  пошкрябовати
poskracovať  -  поскорочовати
poskracovávať  -  поскуртшовати
poskrádať  -  поскрадати
poskradávať  -  поскрадовати
poskresávať  -  поскресовати
poskresľovať  -  поскреслёвати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.