Русиньскый словничок (тестовый режім)postrádať  -  браковати
postranné  -  посторонны
postranný  -  посторонный
postranný  -  постранный
postrapkať  -  пострямбати
postrašený  -  пострашеный
postrašiť  -  пострашыти
postrážiť  -  поваровати
postrážiť  -  повартовати
postrážiť  -  постражыти
postrážiť niečo, niekoho  -  поваровати
postrážiť niečo, niekoho  -  померьковати
poštrbiť  -  пощербити
postrčiť  -  поштовхнути
postredku  -  посерединї
postrehnúť  -  спостерігати
postrehnúť  -  спостерігнути ся
postrehnuteľný  -  внимательный
postrek  -  пострік
postrekovač  -  постріковач
postrekovať  -  постріковати
postrel  -  пострїл
postreliť  -  пострїлити
postreľovať  -  пострїлёвати
postrepávať  -  пострїповати
postretať  -  пострїчати
postretnúť  -  стрїтити
postriasať  -  пострясати
postriasávať  -  пострясовати
postriebriť  -  пострїблити
postriedať  -  почеряти
postriekať  -  пострікати
postrieľať  -  пострїляти
postrieskávať  -  пострїсковати
postrihať  -  постричі
postrihnúť  -  постригнути
postrihnutý  -  постриженый
postrkovaný  -  попыханый
postrkovať  -  попыхати
poštrngať  -  почерькати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.