Русиньскый словничок (тестовый режім)prežívať silno  -  брати до сердця
preživoriť  -  перебідовати
preživoriť  -  пробідовати
prezlacovať  -  перезолочовати
prezlátiť  -  перезолотити
prežltieť  -  пережовтїти
prezlý  -  препланый
preznieť  -  прозвучати
prezobať  -  продзёбати
prezobať  -  проклювати
prezobávať  -  продзёбовати
prezobovať  -  продзёбовати
prezradený  -  выявеный
prezradiť  -  выявити
prezradiť  -  проздадити
prezradiť  -  прозрадити
prezrádzať  -  прозраджовати
prežrať  -  пережерти
prežrať  -  прожерти
prezrieť  -  перезрїти
prezrieť  -  поперезерати
prezrieť  -  прозрїти
prezrievať  -  перезрївати
prezrievať  -  прозрївати
prezumpcia  -  презумпція
prežuť  -  пережути
prezuť  -  перезути
prežuť  -  прожути
prežúvať  -  пережувати
prezúvať  -  перезувати
prežúvať potravu (o krave)  -  румеґати
prežuvávať  -  прожувлёвати
prežúvavec  -  пережувавець
prezvať  -  прозвати
prezvedieť  -  дізнати
prezvučať  -  прозвучати
prezývať  -  прозывати
prezývka  -  аліас (прозывка)
prezývka  -  прозывка
pri  -  коло


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.