Русиньскый словничок (тестовый режім)prekabátený  -  перебаламученый
prekabátiť  -  перевести (обаламутити)
prekádrovať  -  перекадровати
prekalibrovať  -  перекалібровати
prekážanie  -  спераня
prekážať  -  заваджати
prekážať  -  перешкаджати
prekážať vo výhľade  -  заставати
prekaziť  -  змарити
prekážka  -  барьєра
prekážka  -  застава (барєра)
prekážka  -  препона
prekážkový beh  -  барьєрный біг
preklad  -  переклад
prekladač  -  перекладач
prekladaný  -  перекладованый
prekladaný (do iného jazyka)  -  тлумаченый
prekladať  -  перекладати
prekladať  -  тлумочіти
prekladať (do iného jazyka)  -  тлумачіти
prekladateľ  -  перекладатель
prekladateľ  -  тлумач
prekladateľ  -  тлумачник
prekladateľský  -  перекладательскый
prekládka  -  перекладка
prekladový  -  перекладовый
preklásť  -  перекласти
preklepať  -  переклепати
preklepávať  -  переклеплёвати
prekliať  -  прокляти
prekliatie  -  проклятя
prekliaty  -  проклятый
preklínať  -  проклинати
preklusať  -  переклусати
preklusovať  -  переклусовати
prekľúvať  -  переклювати
prekoliť  -  переколоти
prekoľovať  -  переколёвати
prekombinovať  -  перекомбіновати
prekomponovať  -  перекомпоновати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.