Русиньскый словничок (тестовый режім)prekvapivý  -  незвычайный (несподїваный)
prekvapivý  -  несподїваный
prekvapkať  -  перекапкати
prekvapkávať  -  перекапковати
prekvapujúci  -  удивуючій
prekvasiť  -  переквасити
prekvetať  -  процвітати
prekvíliť  -  проквілити
prekvitať  -  переквітати
prekvitať  -  перецвивати
prekvitať  -  проквітати
prekypieť  -  перекыпіти
prekypovať (mlieko)  -  збігати (молоко)
prekýsať  -  перекысати
prekyslý  -  проквасный
prekysnúť  -  перекыснути
prekývavať  -  перемаховати
prekývnuť  -  перемахнути
prelacovať  -  переплачовати
preladiť  -  переладити
prelaďovať  -  переладжовати
preľahnúť  -  перелячі
prelamávať  -  проломлёвати
prelamovať  -  переламовати
prelamovať  -  переломлёвати
prelamovať  -  проломлёвати
prelát  -  прелат
prelavovať  -  переплавляти
prelepiť  -  переклеїти
prelepiť  -  перелїпити
prelepovať  -  перелїплёвати
prelet  -  перелїт
preletieť  -  перелетїти
preletieť (skrz)  -  пролетїти
preletovať  -  перелїтовати
preležanina  -  перележанина
preležať  -  перележати
preležať  -  пролежати
prelezený  -  пролїзеный
preliečiť  -  перелїчіти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.