Русиньскый словничок (тестовый режім)prelacovať  -  переплачовати
preladiť  -  переладити
prelaďovať  -  переладжовати
preľahnúť  -  перелячі
prelamávať  -  проломлёвати
prelamovať  -  переламовати
prelamovať  -  переломлёвати
prelamovať  -  проломлёвати
prelát  -  прелат
prelavovať  -  переплавляти
prelepiť  -  переклеїти
prelepiť  -  перелїпити
prelepovať  -  перелїплёвати
prelet  -  перелїт
preletieť  -  перелетїти
preletieť (skrz)  -  пролетїти
preletovať  -  перелїтовати
preležanina  -  перележанина
preležať  -  перележати
preležať  -  пролежати
prelezený  -  пролїзеный
preliečiť  -  перелїчіти
preliečovať  -  перелїчовати
prelietať  -  перелїтати
prelietať (skrz)  -  пролїтати
prelietavať (skrz)  -  пролїтовати
prelietavosť  -  мінливость
prelietavý  -  несталый
prelietavý  -  перелетный
prelievať  -  переливати
prelievať  -  проливати
prelievať  -  пропивати
preliezať  -  перелїзати
preliezť  -  перелїзти
preliezť  -  пролїзти
prelisovať  -  перелісовати
prelistovať  -  перелистовати
prelistovávať  -  перелистовлёвати
prelízať  -  перелизати
prelízávať  -  перелизовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.