Русиньскый словничок (тестовый режім)prelietavý  -  несталый
prelietavý  -  перелетный
prelievať  -  переливати
prelievať  -  проливати
prelievať  -  пропивати
preliezať  -  перелїзати
preliezť  -  перелїзти
preliezť  -  пролїзти
prelisovať  -  перелісовати
prelistovať  -  перелистовати
prelistovávať  -  перелистовлёвати
prelízať  -  перелизати
prelízávať  -  перелизовати
prelom  -  перелом
prelomiť  -  переламати
prelomiť  -  переломити
prelomiť  -  проломити
preloviť  -  переловити
prelovovať  -  переловлёвати
preložený  -  переложеный
preložiť  -  перекласти
preložiť  -  переложыти
preloziť  -  перелозити
preľúbiť  -  перелюбити
preľubovať  -  перелюблёвати
prelud  -  галуцінація
prelud  -  мамидло
prelud  -  перелуд
prelúdiť  -  перелудити
preľudniť  -  перелюднити
preľudňovať  -  перелюднёвати
preludzovať  -  перелуджовати
prelúpiť  -  перелупити
prelupovať  -  перелуплёвати
prelúskať  -  перелускати
prelúskavať  -  перелусковати
prelúštiť  -  перелущіти
prelúšťovať  -  перелущовати
premáčať  -  перемачати
premáhajúci  -  перемагаючій


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.