Русиньскый словничок (тестовый режім)premáčať  -  перемачати
premáhajúci  -  перемагаючій
premáhať  -  перемагати
premajstrovať  -  перемайстровати
premajstrovať  -  промуштровати
premajstrovávať  -  перемайстровлёвати
premaľovať  -  перемалёвати
premaľovávať  -  перемалёвлёвати
premárniť  -  перемарнити
premárniť  -  промарнити
premárňovať  -  перемарнёвати
premárňovať  -  промарнёвати
premaródovať  -  промародовати
premastiť  -  перемастити
premastiť  -  промастити
premasťovať  -  перемащовати
premasťovať  -  промащовати
premátožiť  -  перематожыти
premazať  -  перемазати
premazať  -  промазати
premazávať  -  перемазовати
premazávať  -  промазовати
premaznúť  -  промазнути
premazovať  -  промазовати
premena  -  алтерація
premena  -  алтернація
premena  -  алтернованя
premena  -  зміна
premena  -  переміна
premenený  -  переміненый
premeniť  -  перемінити
premenlivo  -  мінливо
premenlivosť  -  перемінливость
premenlivosť  -  перемінчівость
premenlivý  -  змінный
premenlivý  -  мінливый
premenný  -  перемінный
premenovanie  -  переменованя
premenovaný  -  переменованый
premenovať  -  переменовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.