Русиньскый словничок (тестовый режім)premisa  -  предпоклад
premisa  -  преміса
premlátiť  -  перемолотити
premlčanie  -  перемовчаня
premlčať  -  перемовчати
premlčať  -  промовчати
premlčiavať  -  перемовчовати
premlieť  -  перемолоти
premňaučať  -  промнявчати
premňaučať  -  промявчати
premňaukať  -  промнявкати
premňaukať  -  промявкати
premňauknúť  -  промнявкнути
premňauknúť  -  промявкнути
premnohý  -  премногый
premnožiť  -  перемножыти
premnožovať  -  перемножовати
premočiť  -  перемочіти
premočiť  -  промочіти
premočovať  -  перемочовати
premočovať  -  промочовати
premôcť  -  перемочі
premokať  -  перемокати
premokať  -  промокати
premoknúť  -  вымокнути
premoknúť  -  перемокнути
premoknúť  -  промокнути
premoknutie  -  вымокнутя
premoknutý  -  вымокнутый
premontovať  -  перемонтовати
premordovať  -  перемордовати
premoriť  -  переморити
premostenie  -  лавка
premostiť  -  перемостити
premotať  -  перемотати
premožiteľ  -  покоритель
premraziť  -  переморозити
premrazovať  -  переморожовати
premŕzať  -  перемерзати
premŕznuť  -  перемерзнути


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.