Русиньскый словничок (тестовый режім)prepotrebný  -  препотребный
prepozeraný  -  пересмотреный
prepozerať  -  перепозерати
prepozerať  -  пересмотрити
prepozerávať  -  пересмотрёвати
prepožičať  -  пожычіти (медайлу, умелецьке дїло)
prepracovaný  -  выробеный
prepracovať  -  перепрацовати
prepracovať  -  переробити
preprať  -  перепрати
preprava  -  переправа
preprava  -  транзіт
prepraviť  -  переправити
prepravovať  -  переправлёвати
prepravovať  -  переправляти
preprážať  -  перепражати
preprážať  -  перепражовати
prepražiť  -  перепражыти
preprevádzať  -  препровадити
prepriahať  -  перепрягати
prepriahavať  -  перепряговати
prepriasť  -  пропрясти
prepúšťať  -  перепущати
prepúšťať  -  пропущати
prepustený  -  пропущеный
prepustiť  -  перепустити
prepustiť  -  пропустити
prepustiť (z práce)  -  вышмарити (з роботы)
prepútať  -  перепутати
preputovať  -  пропутовати
prepych  -  розкош
prepych  -  роскош
prepychový  -  роскошный
prepyšný  -  препышный
prerábať  -  перерабляти
prerábať  -  перероблёвати
preradiť  -  перерядити
prerašpľovať  -  перерашплёвати
prerásť  -  перероснути
prerásť  -  перерости


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.