Русиньскый словничок (тестовый режім)prepych  -  розкош
prepych  -  роскош
prepychový  -  роскошный
prepyšný  -  препышный
prerábať  -  перерабляти
prerábať  -  перероблёвати
preradiť  -  перерядити
prerašpľovať  -  перерашплёвати
prerásť  -  перероснути
prerásť  -  перерости
prerásť  -  прорости
prerastať  -  переростати
prerastať  -  проростати
preraziť  -  пробити
prerecenzovať  -  прорецензовати
preredagovať  -  перередаґовати
preredagovávať  -  перередаґовлёвати
preregistrovať  -  перереґістровати
preregistrovávať  -  перереґістровлёвати
prerezanie  -  перерїзаня
prerezať  -  перерїзати
prerezať  -  прорїзати
prerezávať  -  перерїзовати
prerezávať  -  прорїзовати
préria  -  прерія
preriediť  -  перерїдити
preriediť  -  прорїдити
prerieďovať  -  перерїджовати
prerieďovať  -  прорїджовати
prerieknúť  -  проречі
prerobiť  -  переробити
prerobok  -  переробок
prerodiť  -  переродити
prerozdeliť  -  перероздїлити
prerozdeľovať  -  перероздїлёвати
prerúbať  -  перерубати
prerúbať  -  прорубати
prerubávať  -  прорубовати
prerúbiť  -  перерубити
prerubovať  -  перерублёвати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.