Русиньскый словничок (тестовый режім)presne  -  актуално
presne  -  акурат
presne  -  акуратно
presne  -  до пункту
presne  -  дослова (точно)
presne  -  конкретно (точно)
presne  -  пунктуално
presne  -  точно
presnejšie  -  точнїше
presnosť  -  пунктуалность
presnosť  -  точность
prešnurovať  -  перешнуровати
prešnurovávať  -  перешнуровлёвати
presný  -  акуратный
presný  -  добитный
presný  -  докладный
presný  -  екзактный
presný  -  конкретный (точный)
presný  -  сполегливый (на час)
presný  -  точный
presný (príchodom ...)  -  дохвільный
presný (primeraný)  -  акуратный
presoliť  -  пересолити
presoľovať  -  пересолёвати
presotiť  -  передрылити
Prešov  -  Пряшів
Prešovčan  -  Пряшівчан
prešovský  -  пряшівскый
prespať  -  переслати
prespať  -  переспати
prespať (čas)  -  проспати
prespávať  -  переспавати
prespevovať  -  переспівовати
prespievať  -  переспівати
prešpikovať  -  перешпіковати
prešpikovať  -  прошпіковати
prešpikovávať  -  перешпіковлёвати
presporiť (financie)  -  переспорити
presťahovanie  -  переселїня
presťahovaný  -  переселеный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.