Русиньскый словничок (тестовый режім)prezidentovať  -  презідентовати
prežierať  -  пережерати
prežierať  -  прожерати
prezieravosť  -  предвидавость
prezieravosť  -  розумность
prezieravý  -  осторожный
prezieravý  -  яснозривый
prezimovať  -  перезимовати
prezimovávať  -  перезимовлёвати
prežiť  -  пережыти
prežiť  -  прожыти
prežitie  -  пережытя
prežitok  -  прожыток
prežitý  -  пережытый
prežitý  -  прожытый
prežívanie  -  пережываня
prežívať  -  пережывати
prežívať  -  прожывати
prežívať silno  -  брати до сердця
preživoriť  -  перебідовати
preživoriť  -  пробідовати
prezlacovať  -  перезолочовати
prezlátiť  -  перезолотити
prežltieť  -  пережовтїти
prezlý  -  препланый
preznieť  -  прозвучати
prezobať  -  продзёбати
prezobať  -  проклювати
prezobávať  -  продзёбовати
prezobovať  -  продзёбовати
prezradený  -  выявеный
prezradiť  -  выявити
prezradiť  -  проздадити
prezradiť  -  прозрадити
prezrádzať  -  прозраджовати
prežrať  -  пережерти
prežrať  -  прожерти
prezrieť  -  перезрїти
prezrieť  -  поперезерати
prezrieť  -  прозрїти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.