Русиньскый словничок (тестовый режім)pripraviť  -  дорихтовати
pripraviť  -  зладити (фрыштык, обід)
pripraviť  -  приправити
pripraviť  -  пририхтовати
prípravný  -  приготовительный
prípravny  -  приправный
pripravovaný  -  приправлёваный
pripravovať  -  готовити
pripravovať  -  приправлёвати
pripravovať  -  рихтовати
pripražiť  -  присмажыти
pripražovať  -  присмажовати
pripúšťať  -  припущати
pripustiť  -  припустити
pripustiť k páreniu  -  припустити (звіря)
prípustnosť  -  допустительность
prípustný  -  дозволеный
pripútať  -  припутати
priputovať  -  припутовати
prirábať  -  прирабляти
priradenie  -  спряжіня
priradiť  -  прирядити
priradiť  -  спрягнути
priraďovať  -  призначати
priraďovať  -  приряджовати
prirásť  -  прироснути
prirásť  -  прирости
prirastať  -  прирастати
prirážať  -  приражати
priraziť  -  приразити
prirážka  -  приражка
prirezať  -  прирїзати
prirezávať  -  прирїзовати
pririečny  -  прирічный
pririecť  -  приречі
pririekať  -  прирїкати
prirobiť  -  приробити
prírobok  -  приробок
príroda  -  природа
prírodnosť  -  природность


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.