Русиньскый словничок (тестовый режім)rovnoznačný  -  рівнозначный
rovnozvučný  -  рівнозвучный
rovnučký  -  рівненькый
rovný  -  простый
rovný  -  рівный
rozália  -  розалія
rozbabrať  -  розбабрати
rozbahnený  -  розбагненый
rozbahnievať  -  розбагнївати
rozbahniť  -  розбагнити
rozbalený  -  розбаленый
rozbaliť  -  розбалити
rozbaliť  -  роспаковати
rozbaľovať  -  розбалёвати
rozbávaný  -  розбавляный
rozbavený  -  розбавленый
rozbaviť  -  розбавити
rozbavovať  -  розбавлёвати
rozbavovať  -  розбавляти
rozbečaný  -  розбечаный
rozbečať  -  розбечати
rozbeh  -  розбіг
rozbehať  -  розбігати
rozbehávať  -  розбіговати
rozbehavý  -  розбігавый
rozbehnúť  -  розбігнути
rozbehnutý  -  розбігнутый
rozbehovať  -  розбіговати
rozberaný  -  розбераный
rozberať  -  розберати
rozbesnený  -  стеченый (чоловік)
rozbesnieť  -  розбіснїти
rozbesnieť sa  -  стечі ся (чоловік)
rozbesniť  -  розбіснити
rozbesňovať  -  розбіснёвати
rozbiehať  -  розбігати
rozbíjať  -  розбивати
rozbíjať (vajíčka, orechy)  -  збивати
rozbíjať vajíčka  -  бити яйця
rozbiť  -  розбити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.