Русиньскый словничок (тестовый режім)rozdiel  -  делта
rozdiel  -  діференція
rozdiel  -  незгода
rozdiel  -  роздїл
rozdiel  -  розлука
rozdielnosť  -  роздїлность
rozdielny  -  роздїлный
rozdierať  -  роздерати
rozdiskutovaný  -  роздіскутованый
rozdiskutovať  -  роздіскутовати
rozďobaný  -  росклюваный
rozďobať  -  роздзёбати
rozdrapovať  -  роздраповати
rozdrať  -  роздерти
rozdriapať  -  роздрапати
rozdrobenosť  -  роздробеность
rozdrobenosť  -  роздробленость
rozdrobený  -  подробеный
rozdrobiť  -  подробити
rozdrobiť  -  роздробити
rozdrobovať  -  роздроблёвати
rozdrôtovať  -  роздротовати
rozdrôtovávať  -  роздротовлёвати
rozdrviť  -  роскыршыти
rozdúsený  -  роздусеный
rozdusiť  -  роздусити
rozduť  -  роздути
rozdutie  -  роздутя
rozdúvať  -  роздувати
rozdvojenie  -  роздвоїня
rozdvojenie konára  -  розчеперїня
rozdvojenie konára  -  чеперушка
rozdvojenosť  -  роздвоєность
rozdvojiť  -  роздвоїти
rozdvojovať  -  роздвоёвати
rozfajčenie  -  роскурїня
rozfajčiť  -  роскурити
rozfúkať  -  роздути
rozfukávať  -  роздувати
rozfúknutie  -  роздутя


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.