Русиньскый словничок (тестовый режім)seba  -  себе
seba  -  ся
sebachvála  -  самохвала
sebachvála  -  самохвалїня
sebadisciplína  -  самодісціпліна
sebadôvera  -  довіра (в себе)
sebaidentifikácia  -  самоідентіфікація
sebaistý  -  себеістый
sebaklam  -  самоодурїня
sebakontrola  -  самоконтроля
sebakritickosť  -  самокрітічность
sebakritika  -  самокрітіка
sebaliečenie  -  самолїчіня
sebaochrana  -  самоохрана
sebaovládanie  -  самоконтроля
sebarealizácia  -  самореалізація
sebaurčenie  -  самовызначіня
sebauspokojenie  -  самоуспокоїня
sebauvedomenie  -  самосвідомость
sebauvedomenie  -  самоусвідомлїня
sebazaprenie  -  одрїканя
sebazdokonaľovanie  -  самоздоконалёваня
sebe  -  собі
sebec  -  еґоіста
sebecký  -  еґоістічный
sebou  -  собов
sedačka  -  сїдачка
sedačkový  -  сїдачковый
sedadlo  -  сїдадло
sedadlový  -  сїдадловый
sedatívny  -  седатівный
sedem  -  сїм
sedemčlenný  -  сїмчленный
sedemdenný  -  сїмденный
sedemdesiat  -  сїмдесят
sedemdesiatka  -  сїмдесятка
sedemdesiatnik  -  сїмдесятник
sedemdesiaty  -  сїмдесятый
sedemmesačný  -  сїммісячный
sedemnásť  -  сїмнадцять


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.