Русиньскый словничок (тестовый режім)sebazaprenie  -  одрїканя
sebazdokonaľovanie  -  самоздоконалёваня
sebe  -  собі
sebec  -  еґоіста
sebecký  -  еґоістічный
sebou  -  собов
sedačka  -  сїдачка
sedačkový  -  сїдачковый
sedadlo  -  сїдадло
sedadlový  -  сїдадловый
sedatívny  -  седатівный
sedem  -  сїм
sedemčlenný  -  сїмчленный
sedemdenný  -  сїмденный
sedemdesiat  -  сїмдесят
sedemdesiatka  -  сїмдесятка
sedemdesiatnik  -  сїмдесятник
sedemdesiaty  -  сїмдесятый
sedemmesačný  -  сїммісячный
sedemnásť  -  сїмнадцять
sedemnásty  -  сїмнадцятый
sedemročný  -  сїмрічный
sedemsto  -  сїмсто
sedemstodvadsiaty  -  сїмстодвадцятый
sedemstovka  -  сїмстовка
sedemtýždňový  -  сїмтыжднёвый
sedieť  -  сїдїти
sediment  -  седімент
sedimentácia  -  седіментація
sedimentačný  -  седіментачный
šedivieť  -  сирїти
šedivý  -  сивый
šedivý  -  сирый
sedlať  -  сїдлати
sedliak  -  селянин
sedlo  -  сїдло
sedlový  -  сїдловый
sedmina  -  семина
šedooký  -  сивоокый
šedý  -  сивый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.