Русиньскый словничок (тестовый режім)svetlomet  -  світломет
svetlomodrý  -  камінковый
svetlomodrý  -  ясносинїй
svetloružový  -  ясноружовый
svetlosivý  -  світлосивый
svetlosť  -  світлость
svetlovlasý  -  світловолосый
svetlozelený  -  світлозеленый
svetlozelený  -  яснозеленый
svetložltý  -  світложовтый
svetložltý  -  ясножовтый
svetlučký  -  світленькый
svetlý  -  світлый
svetobežník  -  світобіжник
svetoborný  -  світоборный
svetonázor  -  світогляд
svetonázor  -  світонагляд
svetovec  -  світовець
svetový  -  світовый
Svetozár  -  Светозар
svetoznámy  -  світознамый
svetrík  -  сведрик
svetský  -  світьскый
sviatkovanie  -  святкованя
sviatkovať  -  святковати
sviatkový  -  святковый
sviatky  -  святка
sviatky  -  святкы
sviatočný  -  святочный
sviatok  -  свято
sviatosť  -  святость
Svidníčan  -  Свідничан
svidnícky  -  свідницькый
Svidník  -  Свідник
svieca  -  свічка
sviečka  -  свічка
sviečkársky  -  свічкарьскый
sviečkovica  -  свічковіця
sviečkový  -  свічковый
sviečnik  -  свічник


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.