Русиньскый словничок (тестовый режім)topiť  -  топити
topiť sa (sneh, ľad)  -  таяти
topografia  -  топоґрафія
topoľ  -  тополь
toponýmia  -  топонімія
toponymický  -  топонімічный
toponymika  -  топоніміка
topor  -  барда
topor  -  топір
toporisko  -  топориско
tornádo  -  торнадо
torta  -  торта
Torysa  -  Торіса
torzo  -  торзо
totalita  -  тоталіта
totalitárny  -  тоталітарный
totalitný  -  тоталітный
totalizmus  -  тоталізм
totálny  -  абсолутный
totálny  -  повный
totálny  -  тоталный
totálny (hovorovo)  -  абсолутный
totálny (hovorovo)  -  тоталный
totem  -  тотем
totiž  -  то єсть
toto  -  гевсе
toto  -  сесе
toto  -  тото
totožnosť  -  тотожность
totožný  -  тотожный
tou  -  тов
továreň  -  товарня
továreň  -  фабрика
továrenský  -  купчій
továrenský  -  товареньскый
továrenský  -  фабрічный
továrenský (odev,náradie)  -  купчій
továrnik  -  товарник
tovaroznalec  -  товарозналець
toxický  -  токсічный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.