Русиньскый словничок (тестовый режім)uvádzať  -  уваджати
uvádzať  -  уводжати
úvaha  -  роздумованя
úvaha  -  увага
uvalený  -  уваленый
uvaliť  -  увалити
uvaľovať  -  увалёвати
uvarený  -  увареный
uvariť  -  уварити
uvážiť  -  уважыти
uvážlivý  -  розумный
uväznenie  -  арештованя
uväznenie  -  увязнїня
uväznený  -  арештованый
uväznený  -  заарештованый
uväznený  -  увязненый
uväzniť  -  арештовати
uväzniť  -  заарештовати
uväzniť nevinného  -  увязнити поневінї
uvažovanie  -  думаня
uvažovanie  -  роздумованя
uvažovať  -  уважовати
uväzovať  -  увязовати
uvažujúci  -  роздумуючій
uvedenie  -  уведжіня
uvedený  -  зазначеный
uvedený  -  наведженый
uvedený  -  уведженый
uvedomelý  -  усвідомленый
uvedomenie  -  усвідомлїня
uvedomiť si  -  збачіти
uvedomiť si  -  усвідомити собі
uvedomiť si  -  усвідомити собі (сі)
uvedomovať  -  усвідомлёвати
uvedomovať si (dovtipovať sa)  -  здогадовати ся
úver  -  борґ
uverejnenie  -  опублікованя
uverejniť  -  опубліковати
uveriť  -  збізовати ся
uveriť  -  повіровати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.