Русиньскый словничок (тестовый режім)uväzniť nevinného  -  увязнити поневінї
uvažovanie  -  думаня
uvažovanie  -  роздумованя
uvažovať  -  уважовати
uväzovať  -  увязовати
uvažujúci  -  роздумуючій
uvedenie  -  уведжіня
uvedený  -  зазначеный
uvedený  -  наведженый
uvedený  -  уведженый
uvedomelý  -  усвідомленый
uvedomenie  -  усвідомлїня
uvedomiť si  -  збачіти
uvedomiť si  -  усвідомити собі
uvedomiť si  -  усвідомити собі (сі)
uvedomovať  -  усвідомлёвати
uvedomovať si (dovtipovať sa)  -  здогадовати ся
úver  -  борґ
uverejnenie  -  опублікованя
uverejniť  -  опубліковати
uveriť  -  збізовати ся
uveriť  -  повіровати
uveriť  -  увірити
uviazanie  -  увязаня
uviazaný  -  увадженый
uviazať  -  увадити
uviazať  -  увязати
uviaznuť  -  загапровати
uviaznúť  -  застрягти
uviaznuť  -  увязнути
uviaznuť (mechanicky v niečom)  -  зашпрайцовати
uviaznuť (v nejakej konštrukcii)  -  зашпрайцовати
uvidieť  -  збачіти
uvidieť  -  увідїти
uviesť  -  навести
uviesť  -  увести
uvíjať  -  увивати
uviť  -  увити
uvítaný  -  увітаный
uvítať  -  увітати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.