Русиньскый словничок (тестовый режім)veľmi  -  барже
veľmi  -  барз
veľmi  -  дуже
veľmi  -  начудо
veľmi bohatý človek  -  маґнаш
veľmi chcieť  -  бажати
veľmi chcieť  -  бажыти
veľmi chudý človek  -  сухарь
veľmi dobre  -  файнї
veľmi dobrý  -  файный
veľmi kyslé jedlo  -  квасюга
veľmi kyslý nápoj alebo jedlo  -  квасюга
veľmi lacno  -  претунё
veľmi málo  -  на заячій скок
veľmi nepekne (sa zachovať)  -  паскуднї
veľmi nepekne (sa zachovať)  -  паскудно
veľmi sa namáhať  -  высилити
veľmi šikovný človek  -  перун
veľmi špinavý  -  рынявый
veľmi túžiť po niečom  -  шалїти
veľmi túžiť za niekym  -  млїти за дакым
veľmi veľa  -  доблуду
veľmi zamračená obloha  -  чорнява (небо)
veľmož  -  вельмож
veľmož  -  маґнаш
veľtrh  -  ярмарок
Velvet  -  Велвет
veľvyslanec  -  амбасадор
vemená  -  вымята
vemeno  -  вымня
vemeno  -  вымя
véna  -  жыла
vence  -  вінцї
venček  -  вінчік
vencov  -  вінцїв
vencový  -  вінцёвый
venerický  -  венерічный
Venezuela  -  Венезуела
Venezuelčan  -  Венезуелчан
venezuelský  -  венезуельскый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.