Русиньскый словничок (тестовый режім)vlniť  -  звовнити
vlniť sa  -  вовнити ся
vlniť sa  -  звовнити ся
vlnitý  -  вовнистый
vlnobitie  -  прибой
vločky  -  влочкы
vloha  -  наданя
vloženie  -  вложіня
vložený  -  вложеный
vložiť  -  вложыти
Vltava  -  Вылтава
vľúdne  -  добросердечно
vľúdnosť  -  милота
vľúdny  -  благосклонный
vľúdny  -  влюдный
vľúdny  -  до люди
vľúdny  -  приветливый
vmiešať  -  вмішати
vmiešavať  -  вмішовати
vmontovaný  -  вмонтованый
vmontovať  -  вмонтовати
vmurovaný  -  вмурованый
vmurovať  -  вмуровати
vnášanie  -  вношаня
vňať  -  внять
vňať rastlín  -  быля
vnesený  -  внесеный
vniesli  -  внесли
vniesol  -  внїс
vniesť  -  внести
vnikať  -  вникати
vniknúť  -  вникнути
vniknutie  -  вникнутя
vniknutý  -  вникнутый
vnímajúci  -  внимаючій
vnímané  -  внимане
vnímanie  -  бачіня
vnímať  -  внимати
vnímateľný  -  внимательный
vnímavosť  -  внимавость


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.