Русиньскый словничок (тестовый режім)vtisnúť  -  вопхати
vtisnúť  -  втиснути
vtisnúť  -  натискати
vtisnúť  -  штурити
vtlačiť  -  втиснути
vtrepaný  -  втрепаный
vtrepať  -  втрепати
vtrhli  -  вторгли
vtrhnúť  -  вторгнути
vtrhnutie  -  вторгнутя
vtrhnutie  -  інвазія
vtrhnutie  -  напад
Vukovar  -  Вуковар
vulgarizmus  -  вулґарізм
vulgarizovať  -  вулґарізовати
vulgárne  -  поганьбі
vulgárny  -  вулґарный
vulgárny  -  грубый (вулґарный)
vulkán  -  вулкан
vulkanický  -  вулканічный
vulkanizácia  -  вулканізація
vulkanizmus  -  вулканізм
vulkanizovať  -  вулканізовати
vy  -  вы
vyabstrahovať  -  выабстраговати
vyasfaltovať  -  выасфалтовати
vybabrať  -  выбабрати
vybadať  -  выбагнути
vybadať  -  выбачіти
vybafnúť  -  выбрехнути
vybagrovať  -  выбаґровати
vybájený  -  выбаєный
vybalenie  -  роспакованя
vybalený  -  роспакованый
vybaliť  -  выбалити
vybaliť  -  выпаковати
vybaliť  -  роспаковати
vybaľovať  -  выбалёвати
výbava  -  выбава
vybavenie  -  выбава


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.