Русиньскый словничок (тестовый режім)vyčerpavajúce  -  нестерпне
vyčerpávajúci  -  вычерьпный
vyčesaný  -  вычесаный
vyčesať  -  вычесати
vychádzajúci  -  выходячій
vychádzať  -  выходжати
vychádzka  -  прогулька
vychádzka  -  шпацірка
vychladiť  -  выхолодити
vychladnúť  -  выстынути
vychladnúť  -  выстыти
vychladnúť  -  остыти
vychladnutý  -  выстынутый
vychladnutý  -  выстытый
vychladzovať  -  выхолоджовати
východ  -  восток
východ  -  выход
vychodený  -  выходженый
východisko  -  основа
vychodiť  -  выходити
východne  -  выходно
východniar  -  выходняр
východný  -  восточный
východný  -  выходный
východoamerický  -  выходоамерицькый
východoeurópsky  -  выходоевропскый
východoslovanský  -  выходославяньскый
východoslovenský  -  выходословацькый
východoslovenský  -  выходословеньскый
východozemplínsky  -  выходоземпліньскый
východzí  -  імпліцітный
východzí  -  початковый
výchova  -  выхова
vychovanec  -  выхованець
vychovanie  -  выхованя
vychovaný  -  выхованый
vychovať  -  выгодовати
vychovať  -  выполокати
vychovať  -  выховати
vychovať prísne  -  вымуштровати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.