Русиньскый словничок (тестовый режім)vykopávať (úrodu)  -  брати (копати)
vykopávka  -  выкопавка
vykorenenie  -  выкоренїня
vykorenený  -  выкорїненый
vykoreniť  -  выкорїнити
vykoreňovať  -  выкорїняти
vykosený  -  выкошеный
vykosiť  -  выкосити
vykosovať  -  выкошовати
vykotený  -  выкоченый
vykotiť  -  выкотити
vykotúľať  -  выкатулити
vykovaný  -  выкованый
vykovať  -  выковати
vykrádač  -  выкрадач
vykrádať  -  выкрадати
vykradnúť  -  выкрасти
vykradnutý  -  выкрадженый
vykrajovať  -  выкроёвати
vykrámiť  -  выгодовати
výkres  -  малюнок
vykresaný  -  выкресаный
vykresať  -  выкресати
vykreslený  -  выкресленый
vykresliť  -  выкреслити
vykričaný  -  выкричаный
vykričať  -  выкричати
výkrik  -  выкрик
vykríknuť  -  выкрикнути
vykrikovať  -  выкриковати
vykrivenie  -  выкривлїня
vykrivenie  -  скривлїня
vykrivený  -  выкривеный
vykrivený  -  скривленый
vykriviť  -  выкривити
vykriviť  -  скривити
vykŕmený  -  выгодованый
vykročiť  -  выкрочіти
vykrojený  -  выкроєный
vykrojiť  -  выкроїти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.