Русиньскый словничок (тестовый режім)záhada  -  таємніця
záhada  -  тайна
záhadnosť  -  загадность
záhadný  -  загадный
zahájenie  -  дебют
zahájenie  -  початок (спущіня)
zahájenie  -  спущіня
zahájiť  -  зачати (завести)
zahájiť  -  увести (започати)
zahákovať  -  загаковати
zaháľač  -  валюх
zaháľač  -  лежух
zaháľanie  -  дармованя
zaháľať  -  дармовати
zaháľať  -  ледачіти
záhaľčivosť  -  лїнь
záhaľčivý  -  валюх
záhaľčivý  -  нечінный
zahalený  -  закрытый
zahaliť  -  закрыти
zahaliť  -  зактрыти
zaháňať  -  заганяти
zahanbený  -  заганьбеный
zahanbený  -  заганьбленый
zahanbiť  -  выганьбити
zahanbiť  -  заганьбити
zahasený  -  загашеный
zahasiť  -  загасити
zahasprovať  -  загаспровати
zahatenie  -  заткатя
zahatený  -  загаченый
zahatený  -  заткатый
zahatiť  -  загатити
zahatiť  -  заткати
zahavkať  -  загавкати
zahľadenosť do seba  -  запозераность до ся
zahladený  -  загладженый
zahľadený  -  запозераный
zahľadený  -  засмотреный
zahľadený do diaľky  -  запозераный до далека


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.