Русиньскый словничок (тестовый режім)zaháľanie  -  дармованя
zaháľať  -  дармовати
zaháľať  -  ледачіти
záhaľčivosť  -  лїнь
záhaľčivý  -  валюх
záhaľčivý  -  нечінный
zahalený  -  закрытый
zahaliť  -  закрыти
zahaliť  -  зактрыти
zaháňať  -  заганяти
zahanbený  -  заганьбеный
zahanbený  -  заганьбленый
zahanbiť  -  выганьбити
zahanbiť  -  заганьбити
zahasený  -  загашеный
zahasiť  -  загасити
zahasprovať  -  загаспровати
zahatenie  -  заткатя
zahatený  -  загаченый
zahatený  -  заткатый
zahatiť  -  загатити
zahatiť  -  заткати
zahavkať  -  загавкати
zahľadenosť do seba  -  запозераность до ся
zahladený  -  загладженый
zahľadený  -  запозераный
zahľadený  -  засмотреный
zahľadený do diaľky  -  запозераный до далека
zahľadený do diaľky  -  засмотреный до далека
zahľadieť sa  -  запозерати ся
zahľadieť sa  -  засмотрити ся
zahladiť  -  загладити
zahladiť  -  загласкати
zahlásený  -  заглашеный
zahlásiť  -  загласити
zahlásiť  -  заголосити
záhlavie  -  надпис
zahĺbenie  -  заглублїня
zahĺbený  -  заглубеный
zahĺbený  -  заглубленый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.