Русиньскый словничок (тестовый режім)zamatová šatka  -  аксамітка
zamatový  -  аксамітный
zamatový (na dotyk)  -  аксамітованый
zamávať  -  замахати
zamávnuť  -  замахнути
zamazaný  -  замурзаный
zamazať sa  -  замурзати ся
zamdletý  -  замлїтый
zamdlieť  -  замлїти
zamdlievať  -  замлївати
zamečať  -  замекати
zamedziť  -  заборонити
zamedziť  -  сперти
zámena  -  заміна
zámena  -  черянка
zamenený  -  заміненый
zamenený  -  зачеряный
zameniť  -  замінити
zameniť  -  зачеряти
zameniteľnosť  -  замінительность
zameniteľný  -  замінительный
zámenný  -  замінный
zámeno  -  містоназывник
zámer  -  замір
zameranie  -  заміряня
zameraný  -  заміряный
zamerať  -  заміряти
zameriame  -  заміряме
zameriavať  -  замірёвати
zámerne  -  замірно
zámerne  -  нароком
zámerne  -  умыселно
zámerný  -  замірный
zámerný  -  умыселный
zameškaný  -  запізненый
zameškať  -  запізнити
zamestnanci  -  працовници
zamestnanec  -  заместнанець
zamestnanec  -  працовник
zamestnanie  -  заместнаня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.