Русиньскый словничок (тестовый режім)zamietavý  -  неодобрительный
zamietnuť  -  запівперечіти
zamietnuť (uprieť)  -  запівперечіти
zamilovaný  -  залюбленый
zamínovať  -  заміновати
zamknúť  -  замкнути
zamknutý  -  замкнутый
zámkový  -  замковый
zámky  -  замкы
zamlada  -  замолода
zamladi  -  замолода
zamlčanie  -  замовчаня
zamlčať  -  замовчати
zamlčať  -  замолчати
zamlčovať  -  таїти
zamlknúť  -  замовкнути
zamočený  -  замоченый
zamočiť  -  замочіти
zámocký  -  замоцькый
zamocnelo  -  заміцнїло
zámok  -  бурґ
zámok  -  замок
zamoknúť  -  замокнути
zamoknutý  -  замокнутый
zamokra  -  замокра
zamokrené miesto pri vodnom toku  -  това
zamokrený  -  замокреный
zamontovať  -  замонтовати
zamordovať  -  замордовати
zamorený  -  замореный
zamoriť  -  заморити
zámorský  -  заморьскый
zamotať  -  замотати
zamotať  -  заплянтати
zamotať sa  -  заплянтати ся
zámožný  -  заможный
zamračený  -  захмареный
zamračený (človek)  -  захмуреный
zamračený (človek)  -  мосуреный
zamračený (človek)  -  понурый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.