Русиньскый словничок (тестовый режім)zavrhovať  -  одсуджовати
zavrieskať  -  заверещати
zavrieť  -  заперти
zavŕšiť  -  завершыти
zavŕšiť  -  заключіти
zavrtený  -  заверченый
zavrtieť  -  завертїти
zavše  -  даколи
zavšivavený  -  заушавеный
zavšivaviť  -  заушавіти
zavýskať  -  завискати
zavyť  -  завыти
zavzlykať  -  заскынчати
zažalovať  -  заскаржыти
zazátkovať  -  зашпунтовати
zažblnkotať  -  забулькати
zazdať  -  привіджати
zazdať  -  привідїти
zažehliť  -  забіґлёвати
zažehnať  -  зажегнати
zaželať  -  зажелати
zazelenený  -  зазелененый
zazeleniť  -  зазеленїти
zazeleňovať  -  озеленёвати
zazerať  -  брыдко смотрити
zazerať  -  зазерати
zažiadať  -  зажадати
zažierať  -  зажерати
zazipovať (skomprimovať)  -  зазіповати
zazipsovať  -  зацібзеровати
zažiť  -  зажыти
zažiť  -  зазнати
zážitok  -  досьвід
zážitok  -  зажыток
zažitý  -  зажытый
zaživa  -  зажыва
zažívať  -  зажывати
zažmúrený  -  зажмуреный
zažmúriť  -  зажмурити
zažmurkať  -  зажмурькати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.