Русиньскый словничок (тестовый режім)zvalený  -  зваленый
zvaliť  -  звалити
zvaliť vinu na niekoho  -  спихнути
zvaľovať  -  звалёвати
zvanie  -  званя
zvaný  -  зованый
zvaný (menom)  -  зованый
zvápnenie  -  звапнїня
zvápnený  -  звапненый
zvápniť  -  звапнїти
zvárač  -  зваряч
zváranie  -  зваряня
zvárať  -  зварёвати
zvárať  -  зваряти
zvarený  -  звареный
zvariť  -  зварити
zvárka  -  зварка
zvať (menom)  -  зовати
zväz  -  звязь
zvážať  -  зважати
zvážený  -  зваженый
zvážiť  -  зважыти
zvážnieť  -  зважнїти
zväzok  -  звязок
zväzok  -  том
zvažovať  -  брати на розум
zvažovať  -  зважовати
zväzovať  -  звязовати
zvečera  -  звечера
zvečerievať sa  -  змерькати ся
zvečeriť  -  звечерїти
zvečnenie  -  увіковічіня
zvečnený  -  звічненый
zvečnený  -  увіковіченый
zvečniť  -  звічнити
zvečniť  -  увіковічіти
zvedavý  -  допытливый
zvedavý  -  зведавый
zvedenie  -  зваблёваня
zvedenie  -  зваблїня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.