Русиньскый словничок (тестовый режім)zveľaďovať  -  величати (село, хыжа)
zveľaďovať  -  піднимати
zvelebený  -  звелебеный
zvelebiť  -  звелебити
zvelebovať  -  величати
zveličený  -  увеличеный
zveličovaný  -  увеличаный
zveličovať  -  увеличати
zver  -  звірь
zverák  -  затискач
zverák  -  шрубстак
zverbovanec  -  вербункош
zverbovaný človek  -  вербованець
zverbovať  -  зверьбовати
zverejnenie  -  опублікованя
zverejniť  -  опубліковати
zverejňovaný  -  публікованый
zverejňovať  -  публіковати
zverený  -  звіреный
zverina  -  звірина
zveriť  -  звірити
zverolekár  -  куршміт
zverovať  -  звірёвати
zverský  -  звірячій
zverstvo  -  звірство
zverstvo  -  злодїяня
zvesela  -  весело
zvesela  -  звесела
zvesený  -  звішеный
zvesiť  -  звісити
zvesiť (dať dole)  -  здоймути
zvesť  -  вість
zvesť  -  звість
zvesť  -  новина
zvesť  -  повідомліня
zvesť  -  поголоска
zvesť  -  хыр
zvesť  -  хырь
zvestovanie  -  звістованя
zvestovaný  -  звістованый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.