Русиньскый словничок (тестовый режім)апарат  -  aparát
апарат  -  prístroj
апарат  -  zariadenie (prístroj)
апаратура  -  aparatúra
апартеід  -  apartheid
апартман  -  apartmán
апартный  -  apartný
апасіоната  -  appassionato
апатічный  -  apatický
апатія  -  apatia
апатыка  -  apatieka
апатыка  -  lekáreň
апатыка  -  liečivo
апатыка  -  liek
апатычный  -  apatiekový
апел  -  apel
апел  -  výzva
апел  -  vyzvanie
апелатів  -  apelatív
апелатівный  -  apelatívny
апелація  -  apelácia
апелованя  -  dovolávanie sa
апеловати  -  apelovať
апендікс  -  apendix
апендікс  -  slepé črevo
Апенины  -  Apeniny
аперітів  -  aperitív
аперітівный  -  aperitívny
аперцепція  -  apercepcia
аперцепчный  -  apercepčný
апетіт  -  apetít
апетіт  -  chuť
апетітный  -  chutný
аплавдовати  -  aplaudovať
аплавдовати  -  tlieskať
аплавдуючій  -  aplaudujúci
аплавдуючій  -  tlieskajúci
аплавз  -  aplauz
аплавз  -  potlesk
аплікація  -  aplikácia


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.