Русиньскый словничок (тестовый режім)воскресїня  -  vzkriesenie
воскресїня  -  zmŕtvychvstanie
воскреснути  -  vzkriesiť
воскреснутый  -  vzkriesený
воскрести  -  vzkriesiť
воскресшый  -  vzkriesený
воскрешати  -  kriesiť
восток  -  východ
восточный  -  východný
восыпкы  -  osýpky
восьмеро  -  osmi
восьмина  -  osmina
восьмирічный  -  osemročný
воткати  -  votkať
вочімін  -  v okamžiku
вочімлїню  -  naliehavo
вошка  -  voška
вошли  -  vošli
вошов  -  vošiel
вощіна  -  ošťina
вояк  -  vojak
вояци  -  vojaci
впав  -  spadol
впаджіня  -  úpadok
впаджіня  -  zrútenie
впадом  -  vpádom
впали  -  spadli
впасти  -  padnúť
впасти  -  spadnúť
впасти  -  zrútiť sa
впасти ниже  -  klesnúť
вперед  -  dopredu
впередї  -  vpredu
впеченый  -  vpečený
впечі  -  upiecť
вписаный  -  vpísaný
вписати  -  vpísať
вписовати  -  vpisovať
впитый  -  vpitý
вплести  -  vpliesť


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.