Русиньскый словничок (тестовый режім)гуляти  -  hýriť
гуляти  -  tancovať (veseliť sa)
гуляти  -  zabávať sa (veseliť sa, tancovať)
ґуляш  -  guľáš
ґума  -  guma
ґумак  -  gumák
гуманізація  -  humanizácia
гуманізм  -  humanizmus
гуманіста  -  humanista
гуманістічный  -  humanistický
гуманіта  -  humanita
гуманітарный  -  humanitárny
гуманітный  -  humanitný
гуманный  -  humánny
ґумареньскый  -  gumárenský
ґумарня  -  gumáreň
ґумарь  -  gumár
гумбуґ  -  humbug
Гуменне  -  Humenné
гуменьскый  -  humenský
ґумиско  -  gumisko
ґуміпушка  -  gumipuška
ґумка  -  gumka
гумно  -  humno
ґумовати  -  gumovať
ґумовитый  -  gumovitý
ґумоліт  -  gumolit
гумор  -  humor
гумореска  -  humoreska
гуморіста  -  humorista
гуморістічный  -  humoristický
гуморнї  -  humorne
гуморный  -  humorný
гумус  -  humus
гумусовати  -  humusovať
ґунарь  -  gunár
гундрати  -  hundrať
Гунківцї  -  Hunkovce
Гунківчан  -  Hunkovčan
гунцут  -  huncút


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.