Русиньскый словничок (тестовый режім)допроста  -  doprosta
допроста  -  priamo
допроста  -  rovno
допрошовати  -  doprosovať
допрядати  -  dopriadať
допрядженый  -  dopriadený
допрясти  -  dopriasť
допуканый  -  dopukaný
допукати  -  dopukať
допустительность  -  prípustnosť
допустити  -  dopustiť
допущати  -  dopúšťať
допущеный  -  dopustený
допущіня  -  dopustenie
допытливый  -  zvedavý
допыханый  -  prisúvaný
допыхати  -  prisúvať
дорабляный  -  dorábaný
дорабляти  -  dorábať
дораз  -  čoskoro
дораз  -  hneď
дораз  -  ihneď
дораз  -  o chvíľu
дораз  -  okamžite
дораз  -  v túto chvíľu
дорайбати  -  doprať
дорастаня  -  dospievanie
дорастати  -  dorastať
дорастати  -  dospievať
дорастаючій  -  dospievajúci
дораховати  -  dopočítať
дорваный  -  dotrhaný
дорвати  -  dotrhať
доречі  -  doriecť
дорихтовати  -  pripraviť
дорівнаный  -  dorovnaný
дорівнати  -  dorovnať
дорїзати  -  dorezať
дорїзовати  -  dorezávať
дорїшеный  -  doriešený


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.