Русиньскый словничок (тестовый режім)дути ся  -  hnevať sa
дути ся  -  nadúvať sa
дутый  -  dutý
дух  -  duch
Духновіч  -  Duchnovič
духновічовскый  -  duchnovičovský
духовенство  -  duchovenstvo
духовенство  -  klérus
духовина  -  miesto v potoku, kde nezamŕza voda
духовна особа  -  klerik
духовный  -  duchovný
душа  -  duša
Душан  -  Dušan
душевно хворый  -  duševne chorý
душевный  -  duševný
душенина  -  dusené mäso
душовати ся  -  dušovať sa
душовати ся  -  ubezpečovať niekoho výrazom namojdušu
душоносительніця  -  dušonosyteľkyňa
душонька  -  dušička
душпастырь  -  dušpastier
душпастырь  -  farár
душпастырь  -  kňaz
душпастырьскый  -  dušpastiersky
дуявіця  -  fujavica
дуявіця  -  silný vietor
дуячій  -  svieži (v chuti, dychu)
дуячій цукерник  -  hašlerka
дылї  -  drevená podlaha (palubovka)
дылї  -  palubovka
дым  -  čad
дым  -  čmud
дым  -  dym
дым  -  kúr
дымарь  -  komín
дымарь  -  kominár
дымити  -  čmudiť
дымити  -  dymiť
дымити ся  -  kúriť sa
дыня  -  dyňa


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.