Русиньскый словничок (тестовый режім)еквівалентный  -  ekvivalentný
еквівалентный  -  rovnocenný
еквіваленція  -  ekvivalencia
еквіпаж  -  ekvipáž
еквуілібрія  -  equilibrium
екзактность  -  exaktnosť
екзактный  -  exaktný
екзактный  -  presný
екзамен  -  písomka
екзамен  -  skúška
екзамен  -  test
екзаменатор  -  examinátor
екзаментовати  -  examinovať
екзекутіва  -  exekutíva
екзекутівный  -  exekutívny
екзекутор  -  exekútor
екзекуторьскый  -  exekútorský
екзекуція  -  exekúcia
екзекучный  -  exekučný
екзем  -  ekzém
екземпларный  -  exemplárny
екземпларный  -  ukážkový
екземпларь  -  exemplár
екземпларь  -  jedinec (živočích)
екзіл  -  exil
екзістенціалізм  -  existencializmus
екзістенціаліста  -  existencialista
екзістенціалный  -  existenciálny
екзістенція  -  existencia
екзістенчный  -  existenčný
екзістованя  -  existovanie
екзістовати  -  existovať
екзістуючій  -  existujúci
екзодус  -  exodus
екзотізм  -  exotizmus
екзотіка  -  exotika
екзотічный  -  exotický
екзулант  -  exulant
екзулантьскый  -  exulantský
еклетізм  -  eklektizmus


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.