Русиньскый словничок (тестовый режім)задыхливый  -  astmatický
задыхливый  -  ťažko dýchajúci
задыховати  -  zadychávať
задыхчати  -  zadychčať
заевідованый  -  zaevidovaný
заерджати  -  zaerdžať
заєдно  -  zajedno
зажадати  -  zažiadať
зажегнати  -  zažehnať
зажелати  -  zapriať
зажелати  -  zaželať
зажерати  -  zažierať
зажерти  -  zažrať
зажерти ся  -  nazlostiť sa na niekoho
зажерти ся на дакого  -  byť zaujatý voči niekomu
зажертый (на дакого)  -  zaujatý
зажмуреный  -  zažmúrený
зажмурити  -  zažmúriť
зажмурькати  -  zažmurkať
зажурити ся  -  zarmútiť sa
зажурити ся  -  zasmútiť sa
зажыва  -  zaživa
зажывати  -  zažívať
зажыти  -  zažiť
зажыток  -  zážitok
зажытый  -  zažitý
зазвучати  -  zaznieť
заздравкати  -  pozdraviť
заздрїти  -  zazrieť
заздрїти  -  zbadať
зазелененый  -  zazelenený
зазеленїти  -  zazeleniť
зазерати  -  zazerať
зазіповати  -  zazipovať (skomprimovať)
зазіпсовати  -  zasipsovať
зазнавати  -  zaznávať
зазнати  -  poznať
зазнати  -  zažiť
зазначеный  -  uvedený
зазначеный  -  zaznamenaný


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.