Русиньскый словничок (тестовый режім)запозераность до ся  -  zahľadenosť do seba
запозераный  -  zadívaný
запозераный  -  zahľadený
запозераный  -  zapozeraný
запозераный до далека  -  zahľadený do diaľky
запозерати  -  zadívať
запозерати  -  zapozerať
запозерати ся  -  zadívať sa
запозерати ся  -  zahľadieť sa
запоїня  -  zapojenie
запоїти  -  zapojiť
запоїти (вчленити)  -  včleniť
заполарный  -  zapolárny
запопадливость  -  nenásytnosť (do niečoho)
запопадливый  -  nenásytný
запор  -  popretie
запор  -  zápor
запорный  -  záporný
запорожець  -  záporožec
Запорожя  -  Záporožie
запорозькый  -  záporožský
запороти  -  zapárať
запорошеный  -  zaprášený
запорошыти  -  zaprášiť
запособити  -  zapôsobiť
запотрошеный  -  stratený (zašantročený)
запотрошіня  -  strata (zašantročenie)
запотрошовати  -  strácať (zašantročovať)
запотрошыти  -  odložiť niečo a zabudnúť na miesto odloženia
запотрошыти  -  stratiť (zašantročiť)
запотрошыти  -  zašantročiť
запохыбовати  -  zapochybovať
започати  -  začať
започати  -  započať
започатый  -  započatý
започінати  -  začínať
заправити  -  zapraviť
заправленый  -  zapravený
заправляти  -  zaprávať
запраженый  -  zapražený


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.