Русиньскый словничок (тестовый режім)зареґістровати  -  zaregistrovať
зареготати  -  zarehotať
заретушовати  -  zaretušovať
зареченый  -  zarečený
заречі  -  zariecť
заречі ся  -  zaviazať sa nerobiť niečo
зарібкы  -  zárobky
зарівнаный  -  zarovnaný
зарівнати  -  zarovnať
зарівно  -  zarovno
зарівновати  -  zarovnávať
зарісовати  -  zarysovať
зарїз  -  vrub
зарїз  -  vrúbok
зарїз  -  vryp
зарїз  -  zárez
зарїзати  -  zarezať
зарїзовати  -  zarezávať
зарїканя  -  zariekanie
зарїкати  -  zariekať
заробеный  -  zarobený
заробити  -  zarobiť
заробіток  -  mzda
заробковый  -  zárobkový
заробленый  -  zarobený
заробляти  -  zarábať
заробок  -  zárobok
зародити  -  zarodiť
зародковый  -  zárodkový
зародок  -  klíček
зародок  -  klíčok
зародок  -  zárodok
зародочный  -  zárodočný
заросеный  -  zarosený
заросити  -  zarosiť
зарослый кряками  -  krovinatý
зароснути  -  zarásť
зароснутый  -  zarastený
заростати  -  zarastať
зарости  -  zarásť


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.