Русиньскый словничок (тестовый режім)зачати (завести)  -  zahájiť
зачаток  -  počiatok
зачаток  -  začiatok
зачаточник  -  začiatočník
зачаточництво  -  začiatočníctvo
зачаточничка  -  začiatočníčka
зачаточный  -  začiatočný
зачатый  -  začatý
зачервенїти  -  začervenať
зачерькати  -  zahŕkať
зачеряный  -  zamenený
зачеряти  -  zameniť
зачесати  -  začesať
зачінати  -  začínať
зачінаючій  -  začínajúci
зачіпити  -  začepčiť
зачіпити  -  začepiť
зачіпчена  -  začepčená
зачіпчіти  -  začepčiť
зачістити  -  začistiť
зачітаный  -  začítaný
зачітати  -  začítať
зачіщаный  -  začisťovaný
зачіщати  -  začisťovať
зачіщеный  -  začistený
зачіщіня  -  začistenie
зачлененый  -  začlenený
зачленити  -  začleniť
зачленїня  -  začlenenie
зачорненый  -  začiernený
зачорнити  -  začierniť
зачудовано  -  prekvapene
зачудованый  -  prekvapený
зачудованый  -  začudovaný
зачудованя  -  začudovanie
зачудовати  -  začudovať
зачути  -  zacítiť
зачути  -  započuť
зачутый  -  započutý
зашептаный  -  zašepkaný


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.