Русиньскый словничок (тестовый режім)зованый  -  volaný (menom)
зованый  -  zvaný
зованый  -  zvaný (menom)
зовати  -  zvať (menom)
зовсягды  -  zovšade
зовсягды  -  zovšadiaľ
зогнати  -  vyhnať
зогнати  -  zobudiť (do práce)
зогнати  -  zohnať
зогнати (варити, робити)  -  nahnať
зогнати (з постелї)  -  zobudiť
зогнити  -  zhniť
зогнути  -  nakŕčený (nohu)
зогнути  -  nakŕčiť (nohu)
зогнути  -  zohnúť
зограти  -  zohrať
зогрївати  -  zohrievať
зогрїти  -  zohriať
зодвигнути  -  zdvihnúť
зодвигнути  -  zodvihnúť
зодповідность  -  zodpovednosť
зодповідный  -  zodpovedný
зожати  -  zožať
зожатый  -  zožatý
зожерати  -  zožierať
зожерти  -  zožrať
зожынати  -  zožínať
зозаду  -  zozadu
зозберати  -  zozbierať
зозваный  -  zvolaný (snem, rada)
зозваня  -  zvolanie (rady snemu)
зозвати  -  zvolať (ľudí na miesto)
зозвати  -  zvolať (radu, snem)
зознаёмити ся  -  zoznámiť sa
зознамити  -  zoznámiť
зозулин  -  kukučkový
зозуля  -  kukučka
зозулячій  -  kukučkový
зокатїти  -  začudovať sa
золота жыла (гемороіды)  -  hemoroidy


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.