Русиньскый словничок (тестовый режім)зужуючій ся  -  zužujúci sa
зужыти  -  zúžiť
зукраїнізовати  -  zukrajinizovať
зунованый  -  unavený
зунованый  -  unudený
зунованый  -  znudený
зунованый  -  zovšednelý
зуновати  -  omrzieť
зуновати  -  prestať baviť
зуновати  -  unaviť
зуновати  -  zunovať
зуновати ся  -  omrzieť sa
зуновати ся  -  zovšednieť
зуновати ся  -  zunovať sa
зуроднити  -  zúrodniť
зуфало  -  zúfalo
зучтовати  -  zúčtovať
зъєдиненый  -  zjednotený
зъєдинити  -  zjednotiť
зъєдинїня  -  zjednotenie
зъєдиняти  -  zjednocovať
зъєднаваный  -  zjednocovaný
зъєднаный  -  zjednotený
зъєднаня  -  zjednotenie
зъєднати  -  zjednotiť
зъїв  -  zjedol
зъїдженый  -  zjedený
зъїднати  -  najať
зъїднати  -  zjednať
зъїженый  -  zježený
зъїжыти  -  zježiť
зъїсти  -  zjesť
зъїсть  -  zje
зъяв  -  zjav
зъявеный  -  zjavený
зъявити  -  zjaviť
зъявити ся  -  objaviť sa
зъявити ся  -  zjaviť sa
зъявіня  -  vidina
зъявіня  -  zjavenie


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.