Русиньскый словничок (тестовый режім)каянка  -  kajanie sa
каянка  -  kajúcnosť
каянка  -  ľútosť
каянка  -  ľútosť (kajanie)
каянка  -  pókanie
каянка  -  poľutovanie
каянка  -  žiaľ
каяня  -  kajanie
каяня  -  pókanie
каяти ся  -  kajať sa
каяти ся  -  ľutovať (hriechy, vinu)
ква  -  kva
квадер  -  kváder
квадрант  -  kvadrant
квадрат  -  dvojmocnina
квадрат  -  kvadrár
квадрат  -  štvorec
квадратічный  -  kvadratický
квадратура  -  kvadratúra
квадріліон  -  kvadrilión
квадровый  -  kvádrový
квазі  -  kvázi
квазіактівный  -  kváziatívny
квазізвізда  -  kvázihviezda
квазінаучный  -  kvázivedecký
квазіобєктівный  -  kváziobjektívny
квазіодборник  -  kváziodborník
квазіперіодічный  -  kváziperiodický
кваканя  -  kvákanie
квакати  -  kvákať
квакачка  -  kvákačka
квакнути  -  kvaknúť
кваліта  -  akosť
кваліта  -  kvalita
квалітатівный  -  kvalitatívny
кваліфікація  -  hodnotenie
кваліфікація  -  kvalifikácia
кваліфікачный  -  kvalifikačný
кваліфікованый  -  kvalifikovaný
кваліфіковати  -  kvalifikovať


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.