Русиньскый словничок (тестовый режім)моменталный (швыдкый)  -  okamžitý
моментка  -  momentka
монарх  -  mocnár
монарх  -  monarcha
монархіста  -  monarchista
монархічный  -  monarchický
монархія  -  monarchia
монастырь  -  kláštor
монастырь  -  kláštor východného obradu
монастырьсый  -  kláštorný
монах  -  mních
монашество  -  mníšsky stav
Монґолія  -  Mongolsko
монґольскый  -  mongolský
монґомерак  -  balónový plášť
монета  -  minca
монетарный  -  monetárny
монетна фабріка  -  mincovňa
монетный  -  mincový
монзун  -  monzún
монізм  -  monizmus
моністічный  -  monistický
монітор  -  monitor
моніторовати  -  monitorovať
моноґамія  -  monogamia
моноґамный  -  monogamný
моноґрам  -  monogram
моноґрафія  -  monografia
монокель  -  monokel
монокултура  -  monokultúra
моноліт  -  monolit
монолітный  -  monolitický
монолоґ  -  monológ
монолоґічный  -  monologický
монопол  -  monopol
монополізація  -  monopolizácia
монополізовати  -  monopolizovať
монополіста  -  monopolista
моноскоп  -  monoskop
монотеізм  -  monoteizmus


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.